Een werkneemster vordert drie jaar na ontslag schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Het hof stelt evenwel dat er geen plaats is voor een…

Bron: jurio.nl | Lees verder