Uit deze uitspraak kan worden opgemaakt dat kosten die worden gemaakt door medezeggenschapsraden niet alleen redelijkerwijs noodzakelijk moeten zijn…

Bron: jurio.nl | Lees verder