Heel wat vennootschappen hebben zo’n regeling: een bepaling in de statuten dat de kantonrechter enkele deskundigen benoemt om de waarde van de…

Bron: jurio.nl | Lees verder