De Hoge Raad oordeelde in het arrest van <a href="https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2000:AA5730"…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder