In de plannen voor de Nationale Politie wordt een aantal cultuurdoelstellingen geformuleerd. De eerste is ‘eenheid in denken en doen’….

Bron: NRC | Lees verder