Deze zaken hebben hun naam te danken aan het toepasselijke wetsartikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bestuursrechter, de…

Bron: mr-online.nl | Lees verder