De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet,een…

Bron: jurio.nl | Lees verder