De sierteeltsector in Nederland is kwetsbaar is voor misbruik door criminelen. De internationale bloemen- en plantenhandel wordt door criminele…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder