De geuroverlast van varkenshouderijen is een aantasting van het woongenot van omwonenden, en door dit toe te staan schendt Nederland het Europees…

Bron: Trouw Politiek | Lees verder