Bestuursorganen kunnen zonder tussenkomst van de rechter bestuurlijke sancties opleggen. De zwaarte van deze sancties is in enkele…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder