Automatische systemen en zelflerende algoritmen rukken steeds verder op in de samenleving. De toepassing ervan is niet onomstreden: er is een…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder