Het verwerven of voorhanden hebben van een onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig voorwerp kan alleen worden gekwalificeerd als witwassen…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder