Hoge Raad 19 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3205

Het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 4 april 2016 houdt in dat de…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder