Defensie moet oud-werknemers die bloot zijn gesteld aan de zeer kankerverwekkende stof chroom-6 smartengeld betalen van minimaal 9000 euro. Die…

Bron: Telegraaf | Lees verder