Hoewel de wet mogelijkheden biedt om op te treden tegen wraakporno, blijken deze in de praktijk niet altijd afdoende. De minister van V&J heeft…

Bron: jurio.nl | Lees verder