Een dag nadat de Tweede Kamer geschiedenis schreef met de Wet Gesloten Coffeeshopketen, draaide de rechtbank van Den Haag de cannabisklok weer een paar forse slagen terug in de tijd met een bizarre uitspraak. De Rotterdamse winkel Apollyon werd veroordeeld wegens het in bezit hebben van industriële vezelhennep, de grondstof voor CBD-olie. Een verbijsterend oordeel dat lijnrecht indruist tegen Europese normen.

Apollyon

Eerder deze week was de uitspraak van het gerechtshof te Den Haag in de zaak tegen de Rotterdamse headshop Apollyon. De uitbater stond terecht omdat hij vezelhennep in de winkel had die werd verkocht o.a. om thee van te zetten. Hij haalde de zaden uit de toppen en verkocht deze als biologisch product dat de gezondheid ten goede komt. Verder had hij plannen om er CBD-olie van te laten maken, maar  tot concrete uitvoering van dat voornemen was het nog niet gekomen.

De vraag die centraal stond was of puur de aanwezigheid van vezelhennep strafbaar was.

Van een flink aantal hennepsoorten is het bezit niet strafbaar omdat deze minder dan 0,2 % THC bevatten. Dit is in Europese regelgeving vastgelegd. Het internationaal  geldende, stokoude Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen (Verdrag van New York) bepaalt dat het verbod voor hennep geen betrekking heeft op het telen van vezelhennep die exclusief is bedoeld voor industriële doeleinden.

Voor Europa geldt dat deze legale hennepsoorten vermeld staan op de Europese gemeenschappelijke rassenlijst, omdat deze worden gebruikt voor legale industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, het maken van cosmeticaproducten of CBD-olie. Zo bezien kan het niet anders zijn dat er niets mis is en zowel vezelhennep als CBD legale producten zijn.

Europees gecertificeerde vezelhennep in de illegaliteit gedrukt

De uitbater van Apollyon kocht deze soorten Europees gecertificeerde vezelhennep in en kon dit met facturen en certificaten bewijzen. Legaler kan het niet. Toch oordeelde het hof dat dit strafbaar is.

Het hof vond dat alleen het telen en verwerken van vezelhennep niet strafbaar is, maar de aanwezigheid wel. Deze redenering gaat voorbij aan het feit dat je om te telen vezelhennep ook aanwezig moet hebben. Een gevolg van deze uitspraak is dat een afnemer van vezelhennep, bijvoorbeeld autofabrikant BMW, die vezelhennep verwerkt in de dashboards van de auto’s, strafbaar is zodra deze fabriek vezelhennep in voorraad heeft. Het verwijt dat de uitbater van Apollyon niet zelf de vezelhennep heeft gekweekt kan BMW immers ook worden gemaakt. BMW is als het aan het Haagse hof ligt vanaf vandaag dus strafbaar omdat gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke oerkracht van de vezelhennepplant.

Waarom is hennep strafbaar?

De strafbaarheid van hennep wordt ontleend aan de psychoactieve werking. Het gaat er steeds om dat er sprake moet zijn van een gevaar voor de volksgezondheid. Dit gevaar is aanwezig bij een stof met psychoactieve werking. Vezelhennep heeft geen psychoactieve werking vanwege de verwaarloosbare hoeveelheid THC. CBD heeft juist een tegengesteld effect en doet de psychoactieve werking teniet. Ook daarom is het onzin om CBD als verboden drug te beschouwen. Het hof weigerde naar de bedoeling van de wetgever te kijken.

Hof verbiedt een Europees legaal product

Het Haagse gerechtshof trekt zich niets aan van Europese regelgeving over vezelhennep en heeft vandaag bepaald dat de vezelhennepplant verboden is, ook al is deze volgens het Enkelvoudig Verdrag en Europese regelgeving gewoon toegestaan. Het Haagse hof verbiedt een stof die Europeesrechtelijk legaal is. Dat kan geen stand houden bij de Hoge Raad.

Ministerie V&J: CBD-olie is harddrug

Een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie beweerde dat CBD-olie onder hennepolie valt. Hennepolie staat op lijst I van de Opiumwet met als definitie: ‘Concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie’. Aldus redenerend wordt CBD als harddrug beschouwd, dus als een stof die groot gevaar voor de volksgezondheid met zich brengt.

Dit wordt beweerd terwijl de inspecteur van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) CBD-olie toestaat als legaal product dat overal wordt verkocht.

CBD wereldwijd erkend als legaal product

Over de hele wereld wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van CBD bij de bestrijding van pijn, als middel tegen epilepsie, schizofrenie en andere ziektes. CBD in combinatie met THC wordt in verschillende landen (bijvoorbeeld in Israël, Canada, Spanje) gebruikt in onderzoeken tegen sommige soorten van kanker. De Nederlandse rechter bestaat het om in zijn polderwijsheid de grondstof van CBD te verbieden. Hiermee zijn we heel diep gedaald, net de dag nadat de Wet Gesloten Coffeeshopketen waarmee wietteelt voor coffeeshops wordt gedoogd is aangenomen.

Is de productie van CBD strafbaar?

Het hof stelt voorop dat in deze uitspraak niet de vraag voorligt of de productie van CBD-olie onder de huidige wetgeving legaal is of middels wetswijziging zou moeten zijn. Vervolgens stelt het hof vast dat de aanwezigheid van de enige grondstof van CBD, de toppen van de vezelhennepplant, strafbaar is. Daarmee wordt met zoveel woorden bepaald dat de productie van CBD-olie wel degelijk strafbaar is. Je kunt immers geen CBD-olie produceren zonder toppen van de  vezelhennepplant te gebruiken en die zijn nu juist tot verboden product verklaard. Hierdoor is de uitspraak innerlijk tegenstrijdig.

Op deze en andere gronden is al cassatie ingesteld.

Deze bizarre uitspraak zal zeker in cassatie met alle middelen worden bekritiseerd. De Hoge Raad zal een streep trekken door deze polderwijsheid en Europese regelgeving van hoger gewicht vinden dan een uitspraak uit Den Haag. Wordt vervolgd.