Hoeveel planten mag je telen onder welke condities? Deze vraag houdt de gemoederen erg bezig, getuige de vele hits van een column van meer dan tweeënhalf jaar geleden. Het is de hoogste tijd voor een update.

Liever kweken in een kweektent

Vijf planten zijn toegestaan voor eigen gebruik. Dat staat. Maar iedereen weet dat deze planten meestal niet in de tuin staan, al was het maar omdat de meesten onder ons geen tuin hebben. Degenen die wel over een tuin beschikken moeten vaak ervaren dat oom agent de planten uit de tuin komt trekken. Daarom staan deze vijf planten in huis, of in een kweektent in huis omdat ze in een tent veel beter gedijen en een hogere opbrengst gegarandeerd is.

Kweektenten of kassen zijn bijzonder populair, al was het maar vanwege de brandveiligheid. Bijkomend voordeel is dat je er een lamp en afzuiginstallatie in kan hangen en misschien zelfs CO2 apparatuur zodat de kweek wat sneller gaat en je niet het hele jaar door hoeft te telen. Maar wat dan? Ben je nu strafbaar of niet?

Wanneer is de kweek niet langer gedoogd?

Volgens de bedoeling van de wetgever ben je niet strafbaar als je enkel teelt voor eigen consumptie en nadrukkelijk zonder financieel gewin. Maar de regels schrijven voor dat je vanaf twee hulpmiddelen zoals een lamp en afzuiging of tentje altijd strafbaar bent. Dat gaat niet samen.

In de hypocriete discussie over legale thuisteelt is deze vraag zo vaak gesteld dat het de hoogste tijd is om de balans op te maken. Maar deze is niet eenduidig. Wat is van belang?

Volledig ingerichte kweektent kreeg instemming van de rechter

Een bijstandstrekker moest van de burgemeester van Amsterdam zijn uitkering terug betalen omdat hij vijf wietplanten in een kas met afzuiger had staan. Hij zou ten onrechte bijstand hebben genoten omdat hij illegale inkomsten uit zijn hennepplantage zou hebben genoten vanwege de mate van professionaliteit. Hij had per slot verschillende hulpmiddelen. De politie had een prachtige kweektent aangetroffen met alles wat nodig is voor een royale oogst.

Wel professioneel, maar ook voor eigen gebruik

De vraag rees bij de hoogste bestuursrechter of dit nu nog wel voor eigen gebruik was of niet. Professioneel oogde de kweekruimte zeker, aldus de politie. Strikt genomen was er sprake van meer dan twee hulpmiddelen en dus niet van eigen gebruik. Maar de politie had ter plaatse geconstateerd dat de kweek in de kweekruimte alleen voor eigen gebruik was en niks te maken had met verkoop. Wat nu?

Eigen gebruik zonder financieel gewin is bepalend

De hoogste bestuursrechter oordeelde dat, omdat de politie had geconstateerd dat het echt uitsluitend ging om eigen gebruik, dit alles viel onder gedoogde thuisteelt en dus niet diende voor commerciële doeleinden. Einde verhaal en einde kostenverhaal van de burgemeester van Amsterdam.

Verwarring door Opiumwet

In een bijlage van de Opiumwet vind je de regel dat thuis vijf planten telen zeker niet gepaard mag gaan met al te professionele hulpmiddelen. Een kweekkas met lampen, een afzuiger en CO2 apparatuur is niet toegestaan omdat dit duidt op beroepsmatige teelt.

De rechter oordeelt bij een volledig ingerichte kweekkas dat deze niet zonder meer als beroepsmatig wordt beschouwd als de bedoeling van de teelt uitsluitend eigen gebruik is. Er zullen echter wel rechters zijn die hier anders over denken.

In de parlementaire geschiedenis van het growshopverbod is aandacht besteed aan de kleine gedoogde thuisteler die z’n spullen straffeloos ergens vandaan moet kunnen halen. De strafbare beroepsmatige kleine thuisteler werd in een toelichting getypeerd als iemand die vijf planten of minder teelt waarbij aan twee of meer indicatoren voor professionele teelt is voldaan, zoals opgenomen in een bijlage van de Aanwijzing, en indien sprake is van teelt voor geldelijk gewin.

Doel van de teelt is bepalend

Het gaat er volgens deze uitleg van de wetgever dus wel degelijk om de voorwaarde van financieel gewin en niet uitsluitend om de hulpmiddelen. De verwarring ontstaat doordat in de bijlage van de Aanwijzing Opiumwet deze voorwaarde niet wordt gesteld. Als je alleen naar de lijst van indicatoren kijkt ben je al beroepsmatig bezig vanaf twee hulpmiddelen. De wetgever stelt als bijkomende voorwaarde voor beroepsmatige teelt dat het doel (gedeeltelijk) moet bestaan uit financieel gewin. Je moet dus minstens een deel van de thuisoogst verkopen om als beroepsmatige teler geen gebruik te kunnen maken van straffeloosheid van gedoogde thuisteelt.

De Centrale Raad van Beroep stelde vast dat niet alleen de schaalgrootte en de mate van professionaliteit bepalend is voor straffeloosheid, maar ook het doel van de teelt. Er wordt vanwege de kweekkas en de luchtafvoer vastgesteld dat het erop lijkt dat sprake is van professionele teelt omdat de Aanwijzing Opiumwet dit al voldoende vindt. Er is geen ander onderzoek gedaan naar de mate van professionaliteit dan dat van de politie. Deze heeft in overleg met de officier van justitie bepaald dat het ging om eigen gebruik.

Wat moet de kleine thuisteler met deze informatie?

Je bent altijd aangewezen op het oordeel van de rechter. Door rechters wordt verschillend gedacht als je de jurisprudentie over beroepsmatige teelt bestudeert. Daarom ben je niet verzekerd van straffeloosheid. Neem in geen geval op illegale wijze energie af en verkoop geen gram cannabis.

Kleine thuisteler wordt in de praktijk niet vervolgd

Ik maak in de praktijk niet mee dat de kleine thuisteler wordt vervolgd. Hij is vaak wel zijn spullen kwijt en moet afstand doen. Als hij dat weigert (en dat zou ik beslist doen) dan vordert de officier van justitie onttrekking aan het verkeer van de spullen en seponeert de zaak. Een hoogst onbevredigende zaak.

Doe geen afstand van je planten en spullen

Het is natuurlijk van de gekke dat je vijf planten mag telen die je moet inleveren als je gepakt wordt. Het zou zo moeten zijn dat iets wordt gedoogd of niet. Afstand doen als voorwaarde is in strijd met de belofte dat je straffeloos bent. Doe geen afstand en blijf de discussie met justitie aangaan.

 

Amsterdam, 19 juli 2016