Zijn softdrugs legaal in Nederland? Legalisering is nog ver weg. De politieke onwil houdt alle vernieuwingen van het beleid tegen. Wordt er echt zo veel gedoogd? In de praktijk valt dat tegen; problemen rond softdrugs leiden dagelijks tot juridische geschillen en de handel in softdrugs is voortdurend onderwerp van discussie op politiek, maatschappelijk en juridisch terrein. De Nederlandse praktijk van strikt gereguleerde verkoop van softdrugs in coffeeshops brengt voor de exploitanten van coffeeshops vele juridische problemen met zich mee. In dit rechtsgebied is VVS advocaten bij uitstek gespecialiseerd. Dagelijks verlenen wij juridische diensten aan exploitanten van coffeeshops waar softdrugs worden verkocht. Deze dienstverlening wordt zowel op strafrechtelijk gebied verleend als op het gebied van de Wet BIBOB.

De verkoop van softdrugs in coffeeshops bestrijkt een juridisch terrein met veel politieke elementen. Het optimaal benutten van alle juridische middelen is voorwaarde voor het goed functioneren van coffeeshops. Maar daarbij kun je niet om het politieke krachtenveld heen. Daarom behartigt VVS advocaten de belangen van coffeeshophouders niet alleen met juridische middelen, maar ook door het onderhouden van contacten met de politiek en het stadsbestuur, dat de juridische regels uitvoert waarmee coffeeshops dagelijks te maken hebben.

Ons kantoor vertegenwoordigt de belangen van de Bond van Cannabisdetaillisten. Dit is de grootste Nederlandse organisatie ter behartiging van de belangen van (vooral) Amsterdamse coffeeshops.

Naast het optimaal behartigen van de belangen van coffeeshophouders stelt VVS advocaten zich ten zich doel om de groothandel van softdrugs een wettelijke basis te geven en te voorkomen dat die via de achterdeur van coffeeshops een weg moeten vinden naar de consument.