Georganiseerde Criminaliteit

VVS Advocaten heeft veelvuldig cliënten bijgestaan in omvangrijke en complexe strafzaken waarin cliënten werden beschuldigd van (grootschalige) handel in verdovende middelen, fraude, mensenhandel en andere ernstige delicten. De gemene deler van deze zaken is dat het opsporingsonderzoek langdurig is en een groot arsenaal aan opsporingsmiddelen wordt gehanteerd, dat diep ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van de betrokken verdachten en getuigen. Deze zaken vergen daarom een bijzondere deskundigheid van de verdediging om het optreden van politie en justitie vanaf de aanloop van het onderzoek te toetsen op rechtmatigheid. Als er langdurig telefoons zijn afgetapt en/of gebruik is gemaakt van richtmicrofoons dan moet aan de hand van de wet en de jurisprudentie worden nagegaan of de politie zich aan alle terzake geldende regels heeft gehouden. In dit verband zijn ook technische vragen van belang: kan en mag een mobiele telefoon worden afgeluisterd, ook als deze is uitgeschakeld? Mag een mobiele telefoon worden afgeluisterd als deze is uitgeschakeld, maar de batterij zich nog in het toestel bevindt? Als DNA onderzoek heeft plaatsgevonden, dan moet worden nagegaan of bijvoorbeeld het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken is nageleefd. Zijn de conclusies van het Nederlands Forensisch Instituut over het aangetroffen en voor de verdachte belastende DNA materiaal wel gerechtvaardigd als wordt gelet op de zogenaamde ‘piekenprofielen’? Dit zijn enkele willekeurige vragen die een deskundig antwoord vereisen.

VVS Advocaten heeft gedurende de afgelopen vijftien jaar veel ervaring opgedaan met het verdedigen van verdachten die betrokken zijn in zaken van georganiseerde criminaliteit, waarbij voormelde vraagstukken spelen en beschikt over de vereiste expertise om personen, die onderwerp zijn van grootschalige opsporingsonderzoeken, vakkundig en effectief bij te staan.