Een radioloog besluit na een borstkankeronderzoek niet over te gaan tot een nader onderzoek. Volgens een geraadpleegde deskundige waren er echter wel…

Bron: jurio.nl | Lees verder