Per 1 januari jl. is een aantal nieuwe regels in werking getreden.

Verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder