Het Nederlandse recht kent naast strafrechtelijke procedures twee andere procedures die kunnen leiden tot een beschermingsmaatregel tegen huiselijk…

Bron: jurio.nl | Lees verder