In het nieuwe Wetboek van Strafvordering moeten de randvoorwaarden waaronder de rechter meer regie kan voeren in het opsporingsonderzoek duidelijker…

Bron: jurio.nl | Lees verder