Het Amerikaanse Hooggerechtshof is een belangrijke producent van jurisprudentie en speelt een zwaarwegender rol dan de hoogste rechterlijke organen…

Bron: Volkskrant | Lees verder