De vrijheid van betoging en meningsuiting zijn belangrijke waarden in onze democratische samenleving. Meningen mogen choqueren, kwetsen of…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder