Uit de rechtspraak blijkt dat een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen op te rooskleurige informatie in een uniform pensioenoverzicht (UPO) meestal…

Bron: jurio.nl | Lees verder