De vermogensbelasting in Nederland is in strijd met Europees recht en kan leiden tot oneigenlijke ontneming, ofwel diefstal. Mensen die…

Bron: ad.nl | Lees verder