In een recente uitspraak stond de vraag centraal of een werkneemster van een parfumerie in strijd had gehandeld met haar concurrentiebeding door in…

Bron: jurio.nl | Lees verder