Is ’turboliquidatie’ van rechtspersonen wel, of niet een problematisch verschijnsel? Hoe vaak komt het voor en hoe vaak heeft een dergelijke…

Bron: jurio.nl | Lees verder