Een bv had recht op volledige teruggave van btw voor onbetaald gebleven facturen van een failliete zakenpartner, ondanks dat ze via de bank van de…

Bron: jurio.nl | Lees verder