De Hoge Raad komt ten dele terug op het arrest Vis q.q./NMB (NJ, 1990/1) met betrekking tot het terugvorderen van een girale betaling die heeft…

Bron: jurio.nl | Lees verder