De kwaliteit van de rechtspraak staat onder druk. Er komt te weinig terecht van de maatregelen die rechters zelf nemen om de kwaliteit van hun…

Bron: NRC | Lees verder