Publiekrechtelijke rechtshandeling<a href="https://www.ru.nl/cpo/verderdenken/columns/rechtsverkrachting-vanwege-awb/#_ftn1" target="_blank"…

Bron: mr-online.nl | Lees verder