Een uitspraak over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter bij een nalatenschap die in het buitenland is opengevallen. Verzoekers hebben in deze…

Bron: jurio.nl | Lees verder