Kan een mogelijke aanpassing van artikel 137c t/m 137e Sr dienstig zijn om te bewerkstelligen dat deze artikelen eveneens genoegzame bescherming…

Bron: jurio.nl | Lees verder