Nieuws


10-09 | Timmermans als “pendeldiplomaat”

Minister Timmermans gaat naar Brussel en wordt de rechterhand van Jean-Claude Juncker, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Het lijkt…

Lees verder

10-09 | Timmermans: dit is een zware klus

Minister Timmermans vindt het een grote eer dat hij door Nederland is voorgedragen als eurocommissaris. Wel denkt hij dat zijn werk als…

Lees verder

10-09 | Maatstaf beoordeling benoeming deskundigen bij jeugdbeschermingsmaatregel

Een voldoende concreet en terzake dienend verzoek tot toepassing van art. 810a lid 2 Rv, dat feiten en omstandigheden bevat die zich lenen voor een…

Lees verder

10-09 | Vergoeding zonder arbeid: geen overtreding concurrentiebeding

In deze zaak ontving werkneemster een vergoeding van een concurrent, maar verrichtte daarvoor geen arbeid. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake…

Lees verder

10-09 | ‘Bedenker Arena’ wil stad desnoods in brand steken

De 83-jarige Dick Terlingen, oud-voorzitter van de Stichting Sportstad Amsterdam, moet volgende week voor de rechter verschijnen na een…

Lees verder

10-09 | Timmermans ‘rechterhand’ van Juncker, met een nieuwe portefeuille

Frans Timmermans wordt de eerste plaatsvervanger van commissievoorzitter Juncker. Hij krijgt daarnaast de nieuwe post ‘regulering’….

Lees verder

10-09 | Rijksrecherche onderzoekt Nuenen

De Rijksrecherche onderzoekt of er gefraudeerd is bij grondaankopen door de gemeente Nuenen. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Oost-Brabant…

Lees verder

10-09 | ‘Gedoog thuisteelt wiet’

Laat Tilburgers thuis wiet telen en verkopen. Dat bepleit de JOVD Hart van Brabant. De jonge liberalen denken zo het drugsprobleem in en rond…

Lees verder

10-09 | Het hof verklaart niet bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde valselijk opgemaakte schadeaangifte-formulier indienen bij de verzekeraar heeft begaan

Gerechtshof Den Haag 31 juli 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:2880 Aan de verdachte is medeplegen van, subsidiair medeplichtigheid aan, poging…

Lees verder

10-09 | “Proeftijdplan is gedoemd te falen”

Het voorstel om de proeftijd van een ex-gedetineerde steeds weer te kunnen<a…

Lees verder