Een feitenonderzoek van De Brauw Blackstone Westbroek naar de gang van zaken bij woningbouwvereniging Vestia valt niet onder het verschoningsrecht….

Bron: jurio.nl | Lees verder