De man die zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict in een speeltuin in Assen is dood, maar het onderzoek in de zedenzaak gaat door….

Bron: ad.nl | Lees verder