Het Openbaar Ministerie kan bepaalde strafbare feiten afdoen met een strafbeschikking. De procedure die daaraan voorafgaat laat te wensen over,…

Bron: jurio.nl | Lees verder