Een 53-jarige Amsterdammer zou zich op grote schaal en op een beroepsmatige manier schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschrifte en…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder