De vraag of een zaak roerend of onroerend is: de fiscale rechter legt een andere toetsingsmaatstaf aan dan de civiele rechter. Samenvattend is het…

Bron: jurio.nl | Lees verder