De kwaliteit van de strafbeschikkingen die het Openbaar Ministerie (OM) oplegt bij de afdoening van strafzaken, vertoont een stijgende lijn. Dat…

Bron: bijzonderstrafrecht.nl | Lees verder