Als een werknemer uitvalt door een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is, dan kan de werkgever deze schade op die derde verhalen. Vaak is…

Bron: jurio.nl | Lees verder