Een voorstel voor onderhandse verkoop van registergoederen, vergezeld van een koopovereenkomst, werd door de voorzieningenrechter niet goedgekeurd….

Bron: jurio.nl | Lees verder