De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de invulling van het belanghebbendebegrip in het kader van een Flora en faunawet-ontheffing. In de…

Bron: jurio.nl | Lees verder