Tegen de inbeslagneming van (verschoningsgerechtigde) documenten kan een klaagschrift worden ingediend. Soms wordt het klaagschrift door de raadkamer…

Bron: jurio.nl | Lees verder