De civiele rechter wijst opvallend vaak een beroep op het mededingingsrecht toe in stand-alone zaken (zaken zonder voorafgaande boetebeschikking van…

Bron: jurio.nl | Lees verder