De Hoge Raad 20 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1489, heeft uitspraak gedaan over de vraag of het voeren van verweer in een gerechtelijke procedure is aan…

Bron: jurio.nl | Lees verder