Een rechter moet bij een machtiging tot voortzetting van inbewaringstelling na gaan of op het moment van zijn beslissing is voldaan aan de vereisten…

Bron: jurio.nl | Lees verder