Indien een verzilveringstermijn (de termijn waarbinnen de zorg moet zijn aangevangen) in een indicatiebesluit ontbreekt, kan de rechter een verzoek…

Bron: jurio.nl | Lees verder